Maľba VÚB | Banner

O súťaži

Nadácia VÚB podporuje súčasné mladé umenie v odbore maľba. Každoročne organizuje súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, určenú pre profesionálnych výtvarníkov do 35 rokov. Jej cieľom je podporiť ich tvorbu, pomôcť pri naštartovaní umeleckej kariéry, ako aj predstaviť súčasné mladé umenie verejnosti.

Novinky

 

Nadácia VÚB vyhlasuje 12. ročník súťaže Maľba. Prihlasovanie prebieha elektronicky od 10. apríla do 30. júna 2017. Podmienky prihlásenia do súťaže nájdete v sekcii Štatút. 

čítaj viac

sk-SK-asdf