Porota

Jury tvoria odborníci z radov profesionálnych výtvarníkov, výtvarných teoretikov a kurátorov, vrátane zahraničných expertov.

Mária Hlavajová - predsedníčka
(1971, kurátorka, teoretička umenia)
Vyštudovala odbor kulturológia na Univerzite Komenského v Bratislave a kariéru začala ako riaditeľka Sorosovho centra súčasného umenia v časoch, kedy išlo o veľa. Od roku 2000 pôsobí ako umelecká riaditeľka v Basis voor actuele kunst (BAK) v Utrechte. Ako kurátorka pripravila niekoľko projektov, výstavných katalógov a iných publikácií. Tento rok bola kúratorkou holandského pavilónu na Benátskom Bienále. Zaujímajú ju otázky teórie umenia a ich filozofické zázemie, vo veľkej miere sa podieľa na prezentácii umenia z východnej Európy na „Západe“. V súčasnosti žije v Amsterdame.

Marek Pokorný
(1963, kurátor a teoretik umenia)
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. V 90-tych rokoch pôsobil v mnohých kultúrnych redakciách napr. v denníku Prostor, v Lidové demokracii, MF Dnes, v časopisoch Detail (ktorý založil) a Týden. V roku 2003 sa stal hlavným kurátorom Domu pánů z Kunštátu v Brně a od začiatku roku 2004 je riaditeľom Moravské galerie v Brne. Jeho galerijný program je zameraný na problémové tzv. kurátorské výstavy, ktoré sú vždy posunom v danej problematike. Nie nezaujímavý je fakt, že mapuje aj slovenské umenie. Žije v Prahe, Brne a Ríme.

Karol Weisslechner
(1957, výtvarník)
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. V. Vilhan), kde momentálne pôsobí ako rektor. Na výtvarnú scénu vstúpil v prvej vlne postmoderného umenia, na presadzovaní ktorého sa začiatkom 80-tych rokov podieľal. Za zmienku stojí jeho pedagogická práca a zvlášť koncepčné vedenie ateliéru pod názvom S,M,L,XL ktorým poprel tradované podceňovanie užitého umenia. Žije a tvorí v Bratislave.

Laco Teren
(1960, výtvarník a aktivista)
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Patrí ku kmeňovým postavám generácie 80-tych rokov - k maliarom, ktorí nadviazali na postmoderný prúd neoexpresionistickej maľby; nástup tejto generácie zároveň otvoril dvere princípom tzv. postmoderny (transavantgardy) do nášho výtvarného umenia. Autorove diela sú zastúpené vo všetkých relevantných štátnych a mnohých súkromných zbierkach. V poslednom čase sa stále viac angažuje v prevádzke okolo výtvarného umenia, venuje sa študentom a združeniu tranzit. Žije a tvorí v Bratislave.

Martin Janda
(1962, galerista)
V roku 1992 otvoril vo Viedni Raum aktueller Kunst ako alternatívny výstavný priestor. Neskôr sa jeho aktivity rozrástli a priestor sa pretransformoval na súkromnú galériu Galerie Martin Janda, ktora sa sústreďuje na podporu a prezentáciu niektorých kľúčových postáv medzinárodného súčasného umenia. Medzi umelcami ktorých reprezentuje, nechýbajú mená ako Martin Arnold, Manon de Boer, Carsten Höller, Roman Ondak, Ene-Liis Semper, Lois & Franciska Weinberger a Jun Yang. Janda sa aktívne zaujíma o umelecké dianie v strednej Európe. Žije v Rakúsku.