Porota

Amy DICKSON (Veľká Británia)
kurátorka, historička a teoretička umenia

Popredná britská teoretička umenia a kurátorka, orientovaná na moderné výtvarné umenie. Svoju profesnú dráhu začala v Tate Liverpool a následne sa stala kurátorkou svetoznámej galérie Tate Modern v Londýne, kde sa podieľala na príprave mnohých výstav a umeleckých projektov (napr. Cildo Meireles, Gauguin, Gerhard Richter). V súčasnosti je hlavnou kurátorkou galérie Artist Rooms (Tate and National Galleries of Scotland so sídlom v Londýne a Edinburghu) preslávenej svojou inšpiratívnou zbierkou moderného a súčasného výtvarného umenia. V centre pozornosti Amy Dickson stojí o.i. problematika žien - umelkýň a tzv. feministické umenie. Je autorkou mnohých kníh a monografií z kolekcie nakladateľstva Tate.

Magdalena JUŘÍKOVÁ (Česká republika)
historička umenia, kurátorka

Riaditeľka Galerie hlavního města Prahy. Po ukončení štúdia dejín umenia začala byť činná v galerijnej oblasti; vykonávala funkcie vedúcej kurátorky, odbornej pracovníčky a vedúcej zbierky sochárstva v Národní galerii. V 90-tych rokoch sa ako odborný poradca starala o nákupy moderného českého umenia pre Komerční banku. Od roku 1999 spolupracuje s Vladimírom Železným. Podieľala sa na vzniku jeho unikátnej zbierky českej moderny, do ktorej nakúpila vyše tisíc diel, čím výrazne pomohla vybudovať jednu z najkvalitnejších a najrozsiahlejších súkromných zbierok českého umenia.Viedla Galériu Zlatá husa, kde je zbierka umiestená. Magdalena Juříková pôsobí aj ako kritička, publikuje v časopise Art+Antiques a vydala monografie českých fotografov Jana Ságla a Tona Stana. Zaujíma sa o súčasnú českú plastiku. Je profesionálne aktívna v International Workshop for Contemporary Art and Management.

Veronika WOLF (Česká republika)
historička umenia, kurátorka, riaditeľka Lobkowiczkých zbierok

Vyštudovala dejiny umenia na Univerzite Palackého v Olomouci a už počas štúdií strávila rok na benátskej Univerzite Ca’ Foscari. Štúdium zakončila prácou Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920-1970 a vzápätí nastúpila na niekoľkomesačnú stáž v Benátkach, do prestížneho múzea Peggy Guggenheim Collection. Následne pôsobila päť rokov v Londýne ako umelecká kritička, spolupracovala s Tate Modern a mnohými významnými súčasnými umelcami. Počas pobytu vo Veľkej Británii pracovala aj ako kurátorka The Bettie Morton Gallery v Londýne (2005-6). Pravidelne prispieva do odborných časopisov a publikácií. V súčasnosti je riaditeľkou Lobkowiczkej zbierky, najstaršej a najväčšej súkromnej zbierky starého umenia v Českej republike, ktorá sa môže pochváliť skvostami ako sú diela od Rubensa, Velázqueza, Canaletta či Brueghela.

Juraj ČARNÝ (Slovensko)
výtvarný kritik, kurátor, kultúrny manažér a vysokoškolský pedagóg

Juraj Čarný je prezidentom Slovenskej sekcie AICA (International Association of Art Critics) a od roku 2012 aj viceprezidentom AICA International. Študoval vedu o výtvarnom umení na Univerzite Komenského v Bratislave a kultúrny manažment na Cultural University Copenhagen a v International Center for Culture & Management v Salzburgu. Založil napríklad BillboArt Gallery Europe, Crazycurators Biennale, Crazycurators award a v spolupráci s Giancarlo Politi editore a Prague Biennale foundation bol kurátorom (2005, 2007) a spoluorganizátorom (2009, 2011, 2013) najväčšej stredoeurópskej prehliadky súčasého umenia Prague Biennale. Je šéfredaktorom českej a slovenskej edície časopisu Flash Art. Okrem bohatej kurátorskej, publicistickej a vydavateľskej činnosti prednáša na Vysokej škole výtvarných umení základy manažmentu a marketingu pre výtvarníkov.