Porota

Charlotte SCHEPKE (Veľká Británia)

Známa londýnská galeristka (Large Glass Gallery) a výtvarná teoretička, ktorá sa ako ryba vo vode pohybuje vo svete prominentných umelcov, riaditeľov múzeí, galérií a zberateľov. V rokoch 2004 - 2011 bola riaditeľkou galérie Frith Street Gallery, ktorá reprezentuje umelcov z oblastí fotografie, maľby a sochárstva, ako sú napríklad Marlene Dumas, Thomas Schütte, Tacita Dean alebo Fiona Tan. Je spoluzakladateľkou a bývalou riaditeľkou Agentúry pre súčasné umenie (The Agency of Contemporary Art), ktorá predstavuje a zastupuje mladých britských umelcov a zahraničných tvorcov, ktorí sa premiérovo predstavujú v Londýne. Charlotte Schepke v r. 2011 otvorila svetoznámy londýnsky Large Glass, nový typ obchodno-výstavného priestoru, ktorý vedený duchom Marcela Duchampa má za cieľ predstaviť súčasné medzinárodné umenie cez špecifický a zriedkavý objektív. V rokoch 2002 - 2004 bola hosťujúcou profesorkou na Goldsmith University, naďalej vyučuje a vedie odborné umelecké semináre. Bola členkou poroty tohtoročnej súťaže Catlin Art Prize.

Hynek MARTINEC (Česká republika / Veľká Británia)

Jeden z najúspešnejších mladých českých umelcov. Narodil sa v Čechách, v súčasnosti žije a pracuje najmä v zahraničí (Paríž, Londýn). Vyštudoval Akadémiu umení v Prahe a pôsobil aj na Middlesex University v Londýne a Cooper Union College v New Yorku. Do povedomia milovníkov umenia sa dostal najmä svojimi fotorealistickými a hyperrealistickými maľbami, a to aj vďaka výstave Beyond reality: British Painting Today, ktorá sa vlani konala v prestížnej galérii Rudolfínum v Prahe. Reprezentujúc Veľkú Britániu sa tam ocitol medzi takými menami ako Jason Brooks, Damien Hirst alebo bratia Chapmanovci. Vystavuje v prestížnych galériách sveta a je zastúpený v zbierkach Britského múzea v Londýne, Národnej galérie v Prahe a v mnohých súkromných zbierkach. Získal niekoľko významných ocenení, medzi inými aj The Changing Faces, BP Visitor Choice v Londýne či BP Young Artist Award v National Portrait Gallery.

Nina GAŽOVIČOVÁ (Slovensko)

Kurátorka a historička umenia, je absolventkou vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na VŠVU obhájila dizertačnú prácu na tému slovenského trhu s umením, jeho teórii a histórii (Trh s umením na Slovensku, podmienky jeho vzniku a podoby fungovania po roku 1989). Profesionálne sa venuje súčasnému umeniu, teórii trhu s umením a jeho dejinám na Slovensku. Od roku 1999 pracuje v aukčnej sieni SOGA ako licitátor, kurátor a odborník na umenie 20. storočia. Kurátorsky pripravila a organizačne realizovala viacero výstav súčasného slovenského umenia, ku ktorým vydala autorský katalóg. Od roku 2005 je zostavovateľkou samostatných aukcií súčasného umenia, zabezpečuje odborné poradenstvo pri kúpe výtvarných diel. Spolupracuje s renomovanými zberateľmi a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Je členkou nákupnej komisie Galérie mesta Bratislavy.

Erik BINDER (Slovensko)

Erik Binder je jednou z najvýraznejších osobností strednej generácie na domácej výtvarnej scéne. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri profesorov Jankoviča a Fischera a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u docenta Kokoliu. Dvakrát bol finalistom Ceny Oskára Čepana a reprezentoval slovenské výtvarné umenie na prestížnom Bienále v Benátkach. V roku 2010 obhájil dizertačnú prácu Prieniky medzi vedou a umením. Vystavuje doma i v zahraničí (Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko...) a pravidelne sa zúčastňuje výberových prehliadok súčasného umenia v Európe. Jeho diela sú zastúpené v majetku Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislava, Aukčnej spoločnosti SOGA, Galérie Nedbalka, Galérie ZOYA, Societé General, Európskej centrálnej banky vo Frankfurte, UniCredit Collection Italia, Európskej investičnej banky v Luxemburgu a početných domácich a zahraničných súkromných zbierkach.