Porota

Jane NEAL (Spojené kráľovstvo)

kurátorka súčasného umenia

 

Britská kurátorka Jane Neal študovala na Oxfordskej univerzite a Courtauld Institute v Londýne. Financial Times ju označili za poprednú odborníčku na súčasnú umeleckú scénu vo východnej Európe a je považovaná za jednu z najznámejších nezávislých kurátorov, ktorí dnes pracujú v oblasti maľby. Je spoluautorkou diela Mestá budúcnosti: Avantgardy 21. storočia a v roku 2006 bola kurátorkou významnej výstavy Spojenie Kluž, ktorá spojila sedem mladých umelcov z Transylvánie, pričom mnohí z nichdnes vedúcimi osobnosťami vo svete umenia (Mircea Cantor, Adrian Ghenie, Victor Man, Ciprian Muresan, Cristian Pogacean, Serban Savu a Gabrielu Vanga). V roku 2008 prevzala úlohu umeleckej riaditeľky Calvert 22 v Londýne, neziskovej nadácie, špecializovanej na súčasné umenie v Rusku a východnej Európe. Neal bola kurátorkou výstav, ktoré získali celosvetovú chválu kritikov v Amsterdame, Austine, Berlíne, Bukurešti, Budapešti, Kodani, Cluji, Dubaji, Londýne, Los Angeles, Miláne, Bombaji, New Yorku, Prahe a Zürichu. V súčasnosti je kurátorkou putovnej výstavy zbierky Roberta Runtáka, ktorá vznikla v Múzeu výtvarného umenia v Ostrave a ktorá sa v septembri tohto roku poputuje do Maďarska. Neal je autorkou mnohých kníh o súčasnom výtvarnom umení a skúma, ako európske umelecké hnutia zo začiatku 20. storočia inšpirujú dnešných  umelcov. Pripravuje významnú výstavu v Rusku pre roky 1919/2020. Žije a pracuje medzi Oxfordom, Londýnom a Berlínom.

 

Attila SZÜCS (Maďarsko)

 

maliar

 

Reprezentant novej maďarskej maľby Attila Szűcs je jedným z najvýznamnejších súčasných maliarov, uznávaných a vysoko cenených aj za hranicami svojej vlasti. Venuje sa primárne klasickej maľbe – od 90. rokov pracuje výhradne s tradičnou technikou olejomaľby. Východiskom  jeho umeleckého programu je práca s vizuálnou predlohou – najčastejšie si vyberá novinové výstrižky, pohľadnice, filmové zábery. Sústreďuje sa na tieto koncentrované momenty, v ktorých sa každodenná, banálna skúsenosť stráca a stretáva s nutnosťou jej opätovného dekódovania. Vo svojich maľbách konštruuje prázdne priestory okolo objektov myšlienok a postáv - v jednom bode sa tak stretáva odstup, akási mentálna vzdialenosť s paradoxne sústredenou pozornosťou práve na túto absenciu. Práve tento konflikt je trvalo  určujúci pre jeho vzťah s maľbou. Zaujíma ho primárne hľadanie interpretácie vedomia a nevedomosti. Inšpiráciu čerpá z kolektívnej pamäte, tú prostredníctvom možností maľby reinterpretuje. Zámerne demonštruje definované a často nepravdivé štruktúry. Dlhodobo ho fascinuje návrat do minulosti, odkazy na dejiny umenia, významné historické momenty. Jeho postkonceptuálnu a post-mediálnu maľbu charakterizuje  melanchólia, surrealistický podtext a majstrovské využitie svetla a tieňa. Aktívne vystavuje doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Budapešti.

 

Ján BERGER (Slovensko)

maliar, pedagóg

 

Ján Berger jeden z najvýznamnejších súčasných slovenských maliarov, dlhoročný pedagóg Vysokej školy výtvarných umení. Jeho autentický maliarsky program je informáciou o stave vecí, postavený na vizuálnej reflexii vlastnej skúsenosti, životných pocitov a poznania.  Bergerovj maliarsky pohľad na svet vyviera z pohnútok pozitívneho videnia, ale tiež z dôvery v jeho krásu a vieru v nepremožiteľné bohatstvo a rozmanitosť jeho javov. Jeho maľby nikdy neponúkajú konkrétu predstavu, tým by sa pre autora stratil zmysel a plnokrvnosť procesu maľby, ktorý má pre neho mnoho dramatických chvíľ a je nad svetom každodennosti. Kľúčovým procese umelcovej maliarskej transformácie ostáva farba – autor je bytostným koloristom. Vysokoškolské štúdium absolvoval u profesora Jána Mudrocha. Pod jeho vedením, s poznaním francúzskeho maliarstva, začal rozvíjať autorský program, postavený na analýze klasických žánrov a techník. Od roku 1987 viedol samostatný maliarsky ateliér na bratislavskej VŠVU. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách, vystavoval doma i v zahraničí (Rakúsko, Česko, Mexiko, USA, Veľká Británia, Nemecko, Belgicko, Grécko, Bulharsko, Taliansko a iné). Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené  v Slovenskej národnej galérii a iných domácich inštitúciách, v Múzeu krásnych umení v Rio de Janeiro, v zbierke Európskeho parlamentu v Bruseli a u súkromných domácich i zahraničných zberateľov.

 

Denisa KUJELOVÁ (Česká republika)

kurátorka a galeritska

 

Kurátorka a galeristka Denisa Kulejová vyštudovala jazyky, klasickú archeológiu a dejiny umenia na brnenskej Masarykovej univerzite, na Aristotelovej univerzite v Thessalonikách  a Freie Univärsitat Berlíne. Absolvovala Rudolfínsku Akadémiu v oblasti znalectva, zberateľstva a reštaurovania. Od roku 2004 pracuje v galerijnom sektore (Cinema Art Gallery), od roku 2011 umelecká riaditeľka brnenskej FAIT Gallery. Popri výstavnom programe galérie, zameranej na súčasné umenie, sa venuje aj starostlivosti o zbierku Igora Faita, ktorú ďalej rozširuje verejne prezentuje. FAIT GALLERY je mladá galerijná inštitúcia, ktorej snahou je podporovať rozvoj súčasného umenia a svoje spektrum záujmu pravidelne rozširuje nad rámec českého i stredoeurópskeho kontextu. Zasadzuje sa o podporu súkromného zberateľstva a upevnenie zberateľskej vrstvy, zvlášť v Brne ako meste s veľkou zberateľskou tradíciou.